[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Servicios</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"Personal Shopper\nAssessorament sobre condicions a la compravenda o lloguer.\nAcompanyament i gestió de visites.\nAssessorament legal.\nGestió de documents.\nAnalitzar el mercat immobiliari.\nInspeccionar els habitatges.\nNegociar condicions d'hipoteques amb entitats bancàries.\nRealització de reportatge fotogràfic i vídeo.\nGestions de publicitat.\nDeterminar el valor de l'habitatge al mercat actual a un preu de cotització.\nAconsellar al propietari de lhabitatge en la preparació de la casa per a la llista i exhibicions.\nComercialitzar la vivenda a altres agents.\nCol·laboració entre agències.","limit":-1,"order":101}]

Servicios

Personal Shopper Assessorament sobre condicions a la compravenda o lloguer. Acompanyament i gestió de visites. Assessorament legal. Gestió de documents. Analitzar el mercat immobiliari. Inspeccionar els habitatges. Negociar condicions d'hipoteques amb entitats bancàries. Realització de reportatge fotogràfic i vídeo. Gestions de publicitat. Determinar el valor de l'habitatge al mercat actual a un preu de cotització. Aconsellar al propietari de lhabitatge en la preparació de la casa per a la llista i exhibicions. Comercialitzar la vivenda a altres agents. Col·laboració entre agències.

Cargando datos. Un momento, por favor...