[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Reglament (UE) 2022\/2065 del Parlament Europeu i del Consell de 19 d'octubre del 2022<\/strong> relatiu a un mercat &uacute;nic de serveis digitals i pel qual es modifica la Directiva 2000\/31\/CE (Reglament de Serveis Digitals pel que fa al tractament de dades personals (Reglament Europeu de Protecci&oacute; de Dades) us informem que la vostra adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic forma part de la base de dades d'INSOL TRADE 2005 S.L, prove&iuml;t de NIF B30790216 i amb domicili a Avinguda PUNTA BRAVA, N.20, ELS URRUTIAS, 30368 CARTAGENA La seva adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic s'utilitzen amb la finalitat de dur a terme els serveis contractats i la base jur&iacute;dica per a aquesta utilitzaci&oacute; &eacute;s el consentiment atorgat per vost&egrave; per a l'&uacute;s de les seves dades amb aquesta finalitat.Teniu dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment D'acord amb l'article 13 del Reglament Europeu de Protecci&oacute; de Dades, us informem que teniu dret a exercir en relaci&oacute; a les vostres dades personals els drets d'acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, supressi&oacute;, portabilitat, limitaci&oacute; del tractament, aix&iacute; com a oposar-se a aquest tractament oa l&uacute;s de les seves dades per a lelaboraci&oacute; de decisions individuals automatitzades inclosa lelaboraci&oacute; de perfils, contactant amb la seg&uuml;ent adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic: mariajose@inmobiliariainsol.com. Igualment us informem que teniu dret a presentar una reclamaci&oacute; davant l'autoritat de control competent en cas que considereu que s'ha vulnerat algun dret en relaci&oacute; a la protecci&oacute; de les vostres dades personals.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

Reglament (UE) 2022/2065 del Parlament Europeu i del Consell de 19 d'octubre del 2022 relatiu a un mercat únic de serveis digitals i pel qual es modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglament de Serveis Digitals pel que fa al tractament de dades personals (Reglament Europeu de Protecció de Dades) us informem que la vostra adreça de correu electrònic forma part de la base de dades d'INSOL TRADE 2005 S.L, proveït de NIF B30790216 i amb domicili a Avinguda PUNTA BRAVA, N.20, ELS URRUTIAS, 30368 CARTAGENA La seva adreça de correu electrònic s'utilitzen amb la finalitat de dur a terme els serveis contractats i la base jurídica per a aquesta utilització és el consentiment atorgat per vostè per a l'ús de les seves dades amb aquesta finalitat.Teniu dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment D'acord amb l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, us informem que teniu dret a exercir en relació a les vostres dades personals els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, així com a oposar-se a aquest tractament oa lús de les seves dades per a lelaboració de decisions individuals automatitzades inclosa lelaboració de perfils, contactant amb la següent adreça de correu electrònic: mariajose@inmobiliariainsol.com. Igualment us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en cas que considereu que s'ha vulnerat algun dret en relació a la protecció de les vostres dades personals.


Cargando datos. Un momento, por favor...